Op zaterdag 1 oktober werd voor het eerst de Samen Sterk Prijs van Stichting het Gehandicapte Kind uitgereikt. Vijf projectaanvragen waren hiervoor genomineerd. Met de lunch gaven alle deelnemers van de eventdag, de kinderraad, de kinderambassadeurs, ouders, broertjes & zusjes van de kinderen, het medewerkersteam, Raad van Toezicht en Raad van Advies punten op diverse criteria voor de projecten.

En de winnaar was…. AV Triathlon en team Frame Running uit Amersfoort! Zij winnen een bedrag van maar liefst 25.000 euro om hun project te realiseren.
Door het toegankelijk maken van de atletiekbaan en het clubhuis van atletiekvereniging Triathlon in Amersfoort kunnen kinderen met en zonder beperking op hetzelfde moment en gezamenlijk meedoen aan sport- en clubactiviteiten. Kinderen met en zonder beperking kunnen hierdoor sociale contacten opdoen en vriendjes maken. Om nog beter samen te kunnen sporten heeft de vereniging de wens om het bootcampveld ook geschikt te maken voor trainen vanuit een rolstoel of runningframe. De 25000 euro wordt hieraan besteed.
Voor de nominatie heeft Cam on Wheels een prachtige film gemaakt over Frame Running bij AV Triathlon. Die film kun je hier bekijken.

De andere genomineerde projecten waren:

Welkom in onze samenspeeltuin – Stichting WheelchairSkillsTeam en Utrechtse Speeltuinen
Samen met WheelChairSkillsTeam willen de zeven toegankelijke Utrechtse Speeltuinen een vervolg stap zetten naar een inclusieve samenspeelcultuur, waar kinderen met en zonder beperking daadwerkelijk in contact komt met elkaar.

Zeilontwikkelingstraject jongeren – SailWise
Een zeilontwikkelingstraject voor jongeren met en zonder beperking, dat wil SailWise realiseren. Een zeilweek op een watersporteiland is onderdeel van het traject, waardoor de deelnemers de mogelijkheid krijgen om naast het sporten ook nieuwe sociale contacten op te doen.

Hoe ik van de wereld viel – Stichting Achter de Berg
Het doel van dit project van Stichting Achter de Berg is het bewerkstelligen van inclusie in de culturele sector en ook slechtziende en blinde jongeren te laten deelnemen aan theater.

Speelkanjers – Stichting in Actie & De Speeltuinbende
Het project Speelkanjers wil samen spelen tussen kinderen en jongeren zonder beperking en kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met een lichamelijke beperking of meervoudige beperking stimuleren en de kans op eenzaamheid verkleinen. De speelboxen hebben tot doel de gezinnen en organisaties te ondersteunen om in hun buurt samenspel te kunnen creëren. Dit project omvat zowel de ontwikkeling van de Speelboxen als ook het bereik van de doelgroep.

Ook de andere vier projecten ontvingen een geldbedrag van 5.000 euro om te besteden aan hun project.