Kennisbank

Lees voor je begint met Frame Running bijgaande tips voor beginners, informatie over het instellen van het running frame en mogelijke aanpassingen van het running frame bij problemen.

Frame Running groep + kennismakingsworkshop

Lees hier tips voor het starten van een Frame Running groep bij een atletiekvereniging en een voorbeeld voor een allereerste kennismakingsworkshop.

> Download: tips voor starten RR-groep

> Download: voorbeeld voor een kennismakingsworkshop

> Download: voorbeeld flyer pilot RR bij AVH, Hoofddorp

> Download: voorbeeld flyer pilot RR bij Prins Hendrik, Vught, (voorzijde) en achterzijde

> Download: voorbeeld flyer pilot Spado, Bergen op Zoom

Instellen running frame + tips bij problemen.

Informatie over het instellen van de running frame en tips bij problemen.

> Download: instellen van het running frame

> Download: aanpassingen bij problemen

> Download: Individuele instellingen voor het running frame

Trainingsschema’s

Trainingsschema’s met voorbeelden van oefeningen voor een periode van 16 weken, uitgewerkt naar leeftijd en motorische beperking. De onderbouwing van dit schema is te lezen in de scriptie van de studenten van de minor Kinderen van de HvA. Lees daarnaast ook de internationale train- en beweegnorm voor mensen met Cerebrale Parese.

> Download: trainingsschema’s 16 weken

> Download: scriptie met onderbouwing van de trainingsschema’s

> Download: internationale train- en beweegnorm voor mensen met Cerebrale Parese

> Download: krachttraining voor RR atleten

> Download: stretching voor RR atleten

Handleidingen

Wij adviseren de volgende handige handleidingen

> Download: Samen sporten roadmap

> Download: Brochure sporten met CP

> Download: Handleiding gehandicapten atletiek (2012)

> Download: Sportbestuur en management (2013)