De Academie voor Sportkader van NOC*NSF heeft een aantal zeer interessante cursussen voor Frame Running trainers. Misschien is de zomer wel een mooie tijd om je daar eens in te verdiepen?! Het betreft de volgende cursussen:
– Trainen en coachen van jongeren met autisme; https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/377-trainen-en-coachen-van-jongeren-met-autisme
– Sporters met gedragsproblematiek; https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/378-sporters-met-gedragsproblematiek
– Sporters met een verstandelijke beperking; https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/356-sporters-met-een-verstandelijke-beperking
– Sporters met een visuele beperking: https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/391-sporters-met-een-visuele-beperking
– Sporters met een auditieve/ communicatieve beperking: https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/390-sporters-met-een-auditievecommunicatieve-beperking
– Aangepast sporten, hoe doe je dat?; https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/648-aangepast-sporten-hoe-doe-je-dat

Voor meer informatie kun je ook kijken op: https://clubbase.sport.nl/kennisbank/ledenwerving-behoud/diversiteit-en-inclusie/aangepast-sporten