Het Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft een ‘Handreiking Sporthulpmiddelen’ uitgebracht.

Deze handreiking bevat aanbevelingen voor het beter beschikbaar en bereikbaar maken van sporthulpmiddelen met een goede kwaliteit, die ook betaalbaar zijn voor de klant. Daarnaast biedt deze handreiking aanknopingspunten om (landelijk of regionaal) beleid te beïnvloeden.