Het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) heeft akkoord gegeven voor de verandering van de naam RaceRunning in Frame Running.
Het idee hierachter is dat er in de sport gekeken wordt naar het hulpmiddel. In ons geval (atletiek) en in het geval van voetbal wordt gebruik gemaakt van een frame. Bij atleten met een amputatie wordt gebruik gemaakt van een blade. Zo ontstaat de beschrijving Frame Running, Frame Voetbal en Blade Running.
Ook is er een besluit genomen over de classificatie: voor Frame Running zijn dat de klassen T71 en T72. De voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een coördinatiestoornis, aangeboren of verworven. Lees hier de brief van WPA over dit onderwerp voor meer informatie.
In Nederland kunnen ook mensen met een andere diagnose gewoon aan Frame Running blijven doen! Voor onze Frame Running Cup wordt de officiële classificatie nog niet gebruikt. Hiervoor moeten eerst heel veel atleten geclassificeerd worden.