Goed nieuws voor alle RaceRunningatleten en hun ouders die problemen hebben met het aanvragen van een eigen RaceRunner via de WMO. Je kunt nu terecht bij Uniek Sporten Hulpmiddelen!

Wist je dat enkele tienduizenden mensen met een beperking niet sporten of bewegen? In het web van verschillende instanties krijgen ze niet de juiste hulp en pogingen om de vaak kostbare hulpmiddelen vergoed te krijgen blijkt lastig. Hoewel het probleem al jaren bestaat is er nooit eerder concreet iets aan gedaan. Uniek Sporten lanceert daarom in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een hulpmiddelenplatform: Uniek Sporten Hulpmiddelen.

Een leven lang sporten en bewegen
Het ministerie van VWS erkent de noodzaak om de drempel rondom sporthulpmiddelen te verlagen en heeft Uniek Sporten de verantwoordelijkheid gegeven om de kennis van sporthulpmiddelen, begeleiding van aanvraagtrajecten en de aanvullende financiering op één plek beschikbaar te maken. Wanneer WMO, Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet Langdurige Zorg (Wlz) of UWV niet in staat zijn financieel een oplossing te bieden voor sporters met een beperking staat Uniek Sporten Hulpmiddelen met (aanvullende) financiering klaar.

‘’We streven ernaar dat iedere Nederlander een leven lang met plezier kan sporten en bewegen ook ten tijde van corona. Ongehinderd door leeftijd, lichamelijke of geestelijke gezondheid. De belemmeringen die mensen nu nog ervaren proberen we weg te nemen. Dit initiatief is daar een mooi voorbeeld van!”, aldus Tamara van Ark, Minister voor Medische Zorg en Sport.

In deze video, ‘Hoe werkt Uniek Sporten Hulpmiddelen’, legt Saskia van den Ouden uit hoe je een aanvraag voor een sporthulpmiddel kunt indienen.