Als trainer of begeleider van Frame Runners ben je voortdurend op zoek naar inspiratie en verdieping. In deze workshop laten de opleiders zien hoe je plezier en leren samen kunt brengen in waardevolle trainingen voor je Frame Runners.

Inhoud en doelstelling
Na een inleiding over training geven, kenmerken van deelnemers en trainbare eigenschappen bestaat de workshop voor 70% uit praktijk en reflectie op deze praktijk. Van deelnemers wordt een actieve inbreng verwacht, waardoor naast kennisuitwisseling tussen opleiders en deelnemers er ook een waardevolle uitwisseling ontstaat tussen deelnemers onderling.

Na afloop van de workshop hebben deelnemers nieuwe handvatten voor het geven en begeleiden van betekenisvolle trainingen gericht op leren en beleven. Deelnemers zijn meegenomen in een zienswijze waarmee ze beweegvormen kunnen vertalen naar de mogelijkheden van de Frame Runners.

Doelgroep
De workshop is bedoeld voor trainers en begeleiders die al enige ervaring hebben met het geven of begeleiden van Frame Running trainingen. Van ervaren atletiektrainers tot betrokken ouders die regelmatig meedraaien in de trainingsgroep. Van deelnemers wordt verwacht dat ze bekend zijn met de inhoud van de zogenaamde Basiscursus, waaronder ook het afstellen van een Frame Runner, doelgroepen en de basisbeginselen van veiligheid.

Datum, locatie en tijd
Zaterdag 9 oktober 2021 bij Zeewolde Atletiek, te Zeewolde, van 13.00 tot 17.00 uur.

Kosten
Kosten gelijk aan de reguliere workshop Atletiekunie, vast te stellen door de Atletiekunie.
Inschrijven kan via deze link.

Extra toelichting
Deze workshop is een pilot-versie en opgezet met de intentie om aan te sluiten op de algemene opleidingsstructuur van de Atletiekunie en de daarbij behorende visie op sport, training en training geven. Hierdoor wordt het mogelijk om Frame Running trainers een doorgaande lijn aan te bieden naar vervolgopleidingen van de Atletiekunie. Zoals de overige bijscholingen, niveau 2 en niveau 3 opleidingen en in de toekomst zelfs de niveau 4 opleiding. Een ander doel is om trainers die al een niveau 2 of 3 opleiding hebben gevolgd voor baanatletiektrainer op weg te helpen om hun kennis en kunde in te zetten voor Frame Running trainingen.