Anbi

Het bestuur van Stichting RaceRunning Nederland bestaat uit:
Mw. Dr. P.E.M. van Schie, voorzitter
Mw. L. Hoogsteder, penningmeester
A. Edelman Bos MSc, secretaris
Mw. Dr. L. Bonouvrie, bestuurslid
Mw. L. Landman, bestuurslid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

RSIN 8607 20627 

Het meerjarenbeleidsplan 2021-2023 leest u hier.
Het jaarverslag 2020 leest u hier.
Het jaarverslag 2021 leest u hier.